การเตรียมพร้อมด้านภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

My Self โดย เด็กหญิงพิมพ์นิภา พราหมณ์สุวรรณ

Advertisements

วันนี้สอนเกี่ยวกับการสมัคร WordPress.com

อาทิตย์ที่แล้วให้นักเรียนทำคู่มือการใช้ WordPress มาส่ง วันนี้รู้สึกประทับใจมาก นักเรียนเอาเล่มคู่มือการใช้ WordPress มาส่ง ทุกคนตั้งใจที่จะเว็บ ประมาณว่าอยากมีเว็บเป็นของตัวเอง ดูแล้วนักเรียนแต่ละคนสนใจแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่าง สั่งเกตจากการสมัคร Wordpress นักเรียนไม่เข้าใจ จะรีบถามทันที ไม่ปล่อยให้คุณครูพูดข้ามขั้นตอนนั้น พอสมัครได้แล้ว แต่ละคนเห็นหน้าตาของเว็บของตัวเอง ยิ่งมีความรู้สึกว่าตื่นเต้น วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยากาศในการเรียนที่แสนจะสนุก และนักเรียนแต่ละคนก็ตั้งใจเรียนสุดๆ ^^