การเตรียมพร้อมด้านภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

My Self โดย เด็กหญิงพิมพ์นิภา พราหมณ์สุวรรณ

โฆษณา

แนวทางจัดการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน (ระดับมัธยมฯ)

วันนี้สอนเกี่ยวกับการสมัคร WordPress.com

อาทิตย์ที่แล้วให้นักเรียนทำคู่มือการใช้ WordPress มาส่ง วันนี้รู้สึกประทับใจมาก นักเรียนเอาเล่มคู่มือการใช้ WordPress มาส่ง ทุกคนตั้งใจที่จะเว็บ ประมาณว่าอยากมีเว็บเป็นของตัวเอง ดูแล้วนักเรียนแต่ละคนสนใจแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่าง สั่งเกตจากการสมัคร Wordpress นักเรียนไม่เข้าใจ จะรีบถามทันที ไม่ปล่อยให้คุณครูพูดข้ามขั้นตอนนั้น พอสมัครได้แล้ว แต่ละคนเห็นหน้าตาของเว็บของตัวเอง ยิ่งมีความรู้สึกว่าตื่นเต้น วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรยากาศในการเรียนที่แสนจะสนุก และนักเรียนแต่ละคนก็ตั้งใจเรียนสุดๆ ^^